Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Senaste nytt från styrelsen

En kort rapport från KTH:s universitetsstyrelse och dess möte den 11 juni. Ordförande Ulf Ewaldsson berättar om några av de punkter som diskuterades.

KTH:s utbildning i Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kalender

KTH:s larmnr 7700

(08-790 77 00)

Akuta åtgärder

Servicenummer 9200
(08-790 9200)

Felanmälan

Sök person

Planerat systemunderhåll

Till sidans topp