Inköp & upphandling

Här kan du som köper varor och tjänster läsa om regler och rutiner.

Mer information

Rutin inom ramen för KTH:s miljöledningssystem kring inköp och upphandling:

Att tänka på när du beställer varor och tjänster

För att undvika extra arbete och ev. påminnelseavgifter ber vi dig som beställer varor och tjänster att följa denna rutin:

1. Ange en korrekt referens (sakattestant) vid varje beställning. Referensen är användarnamnet med slutändelsen KTHABE. Det är endast om du fått sakattest som du kan använda användarnamn + KTHABE som referens. Om du inte fått sakattest måste du ta reda på vem du ska ange som referens. Om du är sakattestant har du fått en lathund med kort som ser ut så här (exempel):

2. Uppge rätt fakturaadress så att fakturan inte hamnar på villovägar.

Kungliga Tekniska Högskolan

Fakturaservice

Box 24075

104 50 Stockholm