Regler för ABE-skolans e-postalias i samband med avslutad anställning

E-postadresser inom ABE-skolans domäner tas bort från användaren 30 dagar efter avslutad anställning enligt skolchefsbeslut. Beslutet gäller från och med 1 juli 2017.

lnom ABE-skolan används e-postadresser med ett organisationsformat for de anställda. Organisationsformatet tydliggör att användaren arbetar inom skolan alternativt vid en institution eller motsvarande inom skolan. Exempel på ABE-kopplade e-postalias är @abe.kth.se , @arch.kth.se och @byv.kth.se .

Vid en anställnings avslut tas dessa adresser ur bruk. Det innebär att adressen inte kan användas som avsändaradress vid KTH. E-post som skickas till dessa adresser returneras tillbaka till avsändaren med information om att adressen inte finns. Det rekommenderas att e-postadressen ska tas ur bruk tidigast 30 dagar efter avslutad anställning.

Observera att e-postlådan och adresser så som adress@kth.se inte påverkas av detta beslut.