Miljöarbete på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

På Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) har skolchefen det övergripande ansvaret för att skolan har en organisation som säkerställer ett systematiskt miljöarbete. De lokala miljöombudet är ansvariga för att driva miljöarbetet enligt fastställd funktionsbeskrivning. Samtliga medarbetare har ett ansvar att arbeta enligt de rutiner som finns i miljöledningssystemet som man är berörd av. Alla ska känna till KTH:s policy för hållbar utveckling och veta var man hittar information om miljöledningssystemet.

Miljöarbetet på varje skola/UF drivs av lokala miljöombud. Miljöombud arbetar med frågor som är kopplade till verksamhetens miljöpåverkan.

Miljöombud - Kontaktperson miljö

Greger Henriksson - greger.henriksson@abe.kth.se

Miljögrupp ABE

Katharina Berndt Arkitektur
Merja Carlqvist Byggvetenskap
Sofia Lingegård Fastigheter och byggande
Dag Avango Institutionen för filosofi och historia
Miguel Brandão Hållbar utveckling miljövetenskap och teknik
Åsa Callmer Samhällsplanering och miljö
Anders Blomqvist Infrastrukturansvarig
Eva Petterson, adjungerad Huvudskyddsombud
Till sidans topp