Detaljerade mål

På ABE-skolan har vi upprättat detaljerade mål inom områdena: 
Kemikaliehantering, Campus-farligt avfall, Upphandling och inköp och Utbildningen.
Målen gäller för perioden 23 mars 2016 till 31 december 2020.

Här kan du läsa om målen och vilka åtgärder som är planerade för att målen ska uppnås.

Vid frågor om arbetet med skolans miljömål, kontakta miljöombudet .

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-07-07