Rutiner

En rutin är en övergripande beskrivning av hur en aktivitet eller process ska utföras. Här finns alla rutiner och verktyg som behövs för att vi på ABE-skolan ska göra rätt i miljöarbetet och arbeta enligt vårt miljöledningssystem.

Rutinerna upprättas på central nivå och omfattar hela KTH. I förekommande fall har skolorna tillägg till rutinerna på lokal nivå. Dessa listas då med ett streck framför direkt under den centrala rutinen i menyn.

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-04-12