Finansiellt stöd till Open Access publicering - år 2019

För år 2019 har 200 000 SEK avsatts till stöd för Open Access publicering på skolan. Detta ger ABE-skolans forskare möjlighet att ansöka om finansiellt stöd när de önskar en Open Access publicering.

Ansökan om om stöd ska mailas till admchef@abe.kth.se .

I mailet behöver följande anges:

1) att det rör sig om en Open Access publicering;

2) namn på publikation och författare;

3) kostnaden för publiceringen (gärna i SEK).

4) om du är doktorand behövs även ett godkännande från din handledare (via e-post).

Utifrån hur mycket medel som finns kvar på projektet kommer ansökan beviljas eller avslås. Finansieringen kommer ur den riktade satsning skolan har erhållit från rektor rörande strategiskt genomslag.