Till innehåll på sidan

Information kring eISP

Denna information riktar sig till doktorander och handledare vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

eISPn är ett webbaserat systemstöd för hantering av doktoranders individuella studieplaner. eISPn är i bruk sedan 1 oktober 2016.

Hur kommer man igång med systemet?

Användare anställda vid KTH hittar eISP under sin personliga meny på KTH.se. Du måste lägga till tjänsten i din personliga meny på KTH.se genom att välja Tjänster --> Välj tjänster --> eISP - Individuella studieplaner.

Externa användare (t.ex. blivande doktorander, industridoktorander, biträdande handledare med anställning utanför KTH m.fl.) måste kontakta forskarutbildningsadministratören  på institutionen med förfrågan om att bli etablerad i systemet.

Vem granskar eISP:n i systemet?

1. Doktorand och huvudhandledare

 • Doktorand och huvudhandledare skapar och fyller i eISP:s formulär. (Se längre ner på sidan för råd från forskarutbildningsansvarig om vad du ska tänka på för att undvika att eISP avslås).
 • När allt är klart godkänner doktoranden eISP:n som sedan skickas till forskarutbildningsadministratören på avdelningen/institutionen.

2. Forskarutbildningsadministratör på institution / avdelning

 • Nästa person som kommer att granska eISP:n är forskarutbildningsadministratören.
 • Om eISP:n är ofullständig kommer den att avslås och skickas tillbaka till doktoranden som då måste göra nödvändiga ändringar/tillägg och skicka den till forskarutbildningsadministratören igen.

3. Forskarutbildningshandläggare på Skolkansliet

 • När eISP godkänts av forskarutbildningsadministratören på avdelningen/institutionen skickas den till Forskarutbildningshandläggaren på Dean’s office som gör den slutliga granskningen av eISP innan den överlämnas till Forskarutbildningsansvarig (FA) för fastställande.
 • Om den inte är korrekt ifylld kommer den att avslås och skickas tillbaka till doktoranden. eISP:n måste i dessa fall gå igenom steg 2 och 3 igen.

4. Forskarutbildningsansvarig (FA)

 • Som sista steg granskas och fastställs eISP av Forskarutbildningsansvarig.
 • Doktoranden får ett e-mail som bekräftar den godkända eISP:n. Doktoranden får även en e-mailpåminnelse när det är dags för uppdatering. Detta skickas 11 månader efter det att den första eISP:n har fastställts.
 • Om forskarutbildningsansvarig konstaterar att någon information saknas kommer eISP att avslås och skickas tillbaka till doktoranden. eISP:n måste i dessa fall gå igenom steg 2,3 och 4 igen.

Råd från Forskarutbildningsansvarig om vad du ska tänka på för att undvika att ISP avslås:


Flik 1:

 • Var noga med att fylla i rätt ämne och inriktning. Om ingen inriktning finns - lämna den rutan tom. En uppdaterad lista över ämnen och inriktningar finns här
 • Avklarade kurser och annan data som finns i Ladok kan hämtas direkt från systemet. Kryssa i rutan Antagning finns så kommer en knapp märkt Klicka här för att hämta in ny data visas i övre högra hörnet.

Flik 2:

 • Planerad examination, år och termin måste vara korrekt.
 • Rätt datum då studierna börjar (samma som ansökan).
 • Korrekt doktorandprogram

Flik 3:

 • Planerad aktivitet i 3.1 måste överensstämma med det som fyllts i 3.3. Summan av dessa två måste vara 100% (vid heltidsarbete).

Flik 4:

 • Sökta kurser måste fyllas i korrekt, dvs med kurskod och kursnamn. Vänligen använd fältet för kommentarer för att inkludera information om kurser som är planerade att läsas utanför KTH.

Flik 5:

 • Handledare (5.1) och biträdande handledare (5.2) måste ha rätt titel. "Professor", "Docent" eller "Doktor". Titlar som "Forskare" eller dyl kommer inte att godkännas av FA.