Till innehåll på sidan

Antagning till senare del

En student som har påbörjat ett utbildningsprogram på ett annat nationellt lärosäte men önskar fortsätta sina studier på likvärdigt program på KTH har möjlighet att söka till senare del av program och antas till högre årskurs. Detta under förutsättning att programmet i fråga är öppet för senare del-antagning.

Programhandläggare på utbildningskansliet meddelar KTH:s centrala antagningsenhet i februari vilka av skolans program som ska vara öppna för senare del-antagning.

Ansökan

Ansökan sker via antagning.se .

Ansökningsperioden sker paralellt med den ordinarie nationella ansökningsperioden till svenskspråkiga utbildningsprogram (runt 1 - 15 april).

Bedömning

Behörighetsbedömning/-granskning sker i stödsystemet NyA-webben. Grundläggande behörighet granskas av KTH:s centrala antagningsenhet. Särskild behörighet granskas på skolans utbildningskansli av programhandläggare och berörd programansvarig .

Urval och antagning

Antal platser till senare del av program räknas in inom planeringstalen på programmen per (års)kull. Om antalet behöriga sökande är större än antal tillgängliga platser görs ett urval enligt ABE-skolans interna beslut kring urvalsregler (pdf 506 kB)

De sökande får antagningsbesked via Mina Sidor på www.antagning.se

Överklagan

Samtliga inkommande överklaganden skickas till antagning@kth.se

Överklagande ska ha inkommit till KTH - via Antagningsenheten - eller Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) inom tre veckor från den dag sökande tog del av beslutet.