Till innehåll på sidan

Avveckling av program

Uppdrag att ansöka om avveckling av ett program skrivs in i skolans verksamhetsuppdrag för nästkommande år.

Processbeskrivning

Anhållan om upphävande av utbildningsprogram skall diskuteras av skolans ledning med Rektor under årliga verksamhetsdialoger, samtidigt sker en strategidiskussion i fakultetsrådet.

GVS skickar instruktioner, tidplan m.m till den skolan som har uppdraget inskrivet i sitt verksamhetsuppdrag.

Beslut

Avveckling av program kräver rektorsbeslut.

KTH:s regelverk

Studentinflytande måste beaktas vid avveckling av program, hur detta sker avgörs från fall till fall.

Studenter som är antagna på programmet har rätt att examineras enligt utbildningsplan även då utbildningen har upphört.

Vid fastställande av sista examinationstermin måste KTH:s riktlinjer gällande detta beaktas.