Till innehåll på sidan

Inrättande av nytt program

Ansökan om inrättande av ett nytt utbildningsprogram behöver ske över ett år innan tänkt programstart.

Tidplan:

 • Mars: Ansökan lämnas från skolan till fakultetsrådet/utbildningsutskottet (exakt datum meddelas årligen)
 • April: Beredning av Utbildningsutskott i dialog med ansökande skola
 • Maj: Förslag från Utbildningsutskottet lämnas till Fakultetsrådet
 • Juni: Förslag från Fakultetsrådet lämnas till rektor, ledningsgrupp samt Universitetssamverkan för beslut
 • Augusti: Programansvarig tar fram utbildningsplan och material (kurser)
 • September: Skolchef fastställer utbildningsplanen, därefter publiceras den i KOPPS
 • Oktober: Skolchef beslutar om inrättande av de kurser som ingår i utbildningsplanen
 • November: KOPPS-uppdatering slutförd

Förberedelse av underlag

 1. En ansökan om att inrätta ett nytt program tas fram av en utsedd programansvarig (PA)
 2. En programbeskrivning med detaljuppgifter (enligt rektors beslut UF-2011-0253) lämnas till grundutbildningsansvarig (GA)   för utlåtande
 3. Följande års programutbud diskuteras därefter i skolans ledningsgrupp
 4. Ansökan om inrättande av nytt program på grundnivå skall vara underskriven av grundutbildningsansvarig och skolchef
 5. Skolans programutbud diskuteras därefter under verksamhetsdialogen med rektor samt i strategidiskussioner i fakultetsrådet

Beslut

 • Rektor / Universitetssamverkan beslutar om inrättande av nytt program
 • Skolchef beslutar utbildningsplanen för programmet
 • Grundutbildningsansvarig beslutar om programomgången
 • Programansvarig beslutar om programmets kurser

Kopps

 1. Beslut om nytt program skickas till Avdelningen för verksamhetsuppföljning och studiedokumentation (VoS) för inrättande i LADOK
 2. Programhandläggare lägger in den godkända utbildningsplanen i KOPPS för aktuell läsårsperiod
 3. Programhandläggare ansöker om programomgång i KOPPS i samråd med programansvarig (PA)
 4. Det nya programmet publiceras i kurs- och programkatalogen