Till innehåll på sidan

Läsårsplan

En läsårsplan utgår ifrån den kurslista som tillhör utbildningsplanen. Läsårsplanen visar vilka perioder den aktuella utbildningsplanens kurser ges under det kommande läsåret.

OBS! Utbildningsplan  med aktuell kurslista måste vara godkänd innan arbetet med läsårsplaneringen påbörjas.

Tidplan

Alla läsårsplaner för kommande läsår skall fastställas och publiceras senast 15 november.

Förberedelse av underlag

  1. Programhandläggare skickar en kopia av det pågående årets läsårsplan från KOPPS till programansvarig (PA)  / studierektor .
  2. Programansvarig/studierektor gör eventuella revideringar av läsårsplanen och skickar därefter tillbaka den till programhandläggare.
  3. Programhandläggare lämnar läsårsplanen vidare till grundutbildningsansvarig (GA)  för bedömning av kursernas status inom läsårsplanen.

Beslut

  • Programhandläggare sammanställer underlaget och bereder beslutet.
  • Skolchef beslutar och fastställer läsårsplanen.
  • Programhandläggare skickar beslutet till schemahandläggare, studierektorer, programansvariga och programmets studievägledare .

KOPPS

  • Samtliga kurser skall vara inrättade och ha godkänd kursplan.
  • Programhandläggare skapar ett nytt underlag för läsårsplan genom att kopiera den aktuella läsårsplanen för respektive kull och inriktning med status "Önskad", sedan meddelas institutionen för vidare handläggning.
  • Kursredaktör på institutionen sammanfogar de identiska kurstillfällen och ändrar därefter statusen från "Önskad" till "Ansökt".
  • Programhandläggare kontrollerar att samtliga kurstillfällen som ingår i läsårsplaner har statusen "Ansökt" och ändrar sedan statusen till "Klar för beslut".

Övrigt

Ett godkänt kurstillfälle kan inte tas bort utan ett skolchefsbeslut.