Till innehåll på sidan

Rekrytering till program på avancerad nivå

Enligt verksamhetsuppdraget ska ABE-skolan arbeta för att attrahera avgiftsskyldiga studenter till sina utbildningar. Sedan mars 2015 har skolan haft en strategisk rekryteringsplan för masterstudenter, med fokus på avgiftskyldiga studenter. Denna plan uppdateras och följs upp årligen.

I första hand rör planen den del av rekryteringsarbetet som Utbildningskansli ABE genomför för masterprogrammen inom samhällsbyggnad

Merparten av rekryteringsaktiviteterna sker under höstterminen inför sista ansökningsdatum (mitten av januari). Därefter ligger fokus på att få fler antagna, både avgiftsskyldiga och avgiftsbefriade, att välja att registrera sig på skolans masterprogram. ABE-skolan arbetar aktivt med att få antagna studenter att välja KTH framför andra alternativ.

Informationsmaterial

ABE-skolans informationsmaterial om våra utbildningar uppdateras och trycks upp årligen. I dagsläget består detta av masterkatalog och dubbelsidiga programblad för respektive masterprogram (A4). Dessa används t.ex till rekryteringsmässor, universitetsbesök eller i ev. direktutskick till presumtiva målgrupper vid svenska högskolor.

Tryckt material kan hämtas från Utbildningskansli ABE (Teknikringen 74D) för spridning vid t.ex. konferenser, universitetsbesök, rekryteringsresor och dylikt.

Kontakt

Vid tankar eller frågor om rekryteringsarbetet eller informationsmaterial, kontakta gärna masterprogram@abe.kth.se