Till innehåll på sidan

Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll innebär ett tidsbegränsat uppehåll från studierna. Studieavbrott innebär att studierna avbryts för gott.

Ett studieuppehåll innebär ett uppehåll i påbörjade studier under en bestämd tidsperiod som KTH beslutar om. På ABE-skolan är beslut om studieuppehåll delegerat från grundutbildningsansvarig  till programansvarig  för respektive program.

Det är viktigt att en student som meddelar att han/hon inte ämnar studera på KTH under en eller flera perioder uppmanas att formellt ansöka om studieuppehåll.

Studieavbrott innebär att studierna avbryts för gott. En student som funderar på att permanent avbryta sina studier ska kontakta studievägledaren på sitt program för vägledning.