Till innehåll på sidan

Trimble Technology Lab

Ett gåvoavtal har upprättats mellan KTH och Trimble. KTH har fått ta emot programlicenser och viss utrustning genom bl.a. avancerade skannrar som gåva. Datasal 533 har under våren 2020 iordningsställts till vårt nya Trimble Technology Lab.

För att lära dig mer, se inspelningen av en produktdemonstration som hölls den 17 september 2020 nedan.

Produktdemonstration [på engelska]

Kontakt

Cecilia Olah
Cecilia Olah
ledningsstöd administratör 087909437