Till innehåll på sidan

Tidplan för utbildningsinformation

Här hittar du tidplan för ABE-skolans interna deadlines och beslutsdatum för utbildningsplaner, läsårsplaner och kursplaner.

Utbildningsplan för program med höststart

Deadline för institutioner Beslutsdatum Kommentar
20 augusti 1 september Om inte kurslista är klar kan ett tilläggsbeslut fattas, se nedan. Behöver nya kurser inrättas, se separat deadline nedan.
1 november 15 november Kurslistan måste vara klar, tilläggsbeslut fattas vid behov.

 Inrättande av ny programkurs

Deadline för institutioner Beslutsdatum Kommentar
1 oktober 15 oktober Ansökningsblankett om inrättande av ny kurs tillsammans med kursplan ska lämnas in.

Revidering av kursplan för programkurser

Deadline för institutioner Beslutsdatum Kommentar
1 oktober 15 oktober Programkurs som ges under vårterminen
1 april 15 april Programkurs som ges under höstterminen

Läsårsplan / kurstillfälle för programkurser

Deadline för institutioner Beslutsdatum Kommentar
1 december 15 december  Samtliga kurstillfällen för hela läsåret ska vara "Ansökta" i KOPPS*

*OBS! Vid ansökan av kurstillfällen kontrollera att lässchemaunderlaget har kopierats och följt med.