Till innehåll på sidan

Nu lanserar vi seminarieserie om JML!

Publicerad 2021-05-26

Inom ramen för ABE-skolans jämställhets-, mångfalds-och likavillkors-arbete (JML) startar nu en intern seminarieserie med syfte synliggöra det arbete som pågår för att uppnå en jämställd och attraktiv arbetsplats. Tanken är dels att skolans anställda ska få ta del av vad som händer inom ramen för JML-arbetet och lära sig mer om utmaningar och framgångsexempel inom området och dels att skapa en mötesplats för dialog och diskussion. Ambitionen är att bjuda in till ett seminarium i månaden under terminstid där olika teman lyfts och gäster bjuds in.

Mats Wilhelmsson

Mats Wilhelmsson, vice skolchef och skolans jämställdhets-, mångfalds-och lika villkorsansvarig (JMLA), berättar mer:

- Skolans JML-grupp har diskuterat hur vi i större utsträckning kan synliggöra vad vi som gruppering gör, vad som pågår inom ramen för det här arbetet både på KTH och omvärlden, och varför det är viktigt att jobba strategiskt och genomgripande med JML-frågor. Vi är glada att nu kunna erbjuda ABE-skolans personal den här seminarieserien. Tanken är att informera och inspirera, men framförallt att skapa dialog, interaktion och diskussion. Vi har haft olika utbildningsinsatser för olika grupper inom skolan tidigare men nu samlar vi alla anställda i ett forum. Det blir en möjlighet för hela verksamheten att mötas, och för olika perspektiv från olika personer och funktioner att komma fram.

Emelie Blomgren

Emelie Blomgren, handläggare inom ledningsstöd och administrativt stöd i JML-arbetet (JML-partner) fyller i:

- Tanken är verkligen att skapa en yta för att fånga upp frågor, lära oss tillsammans och bli mer medvetna och inspirerade! Vi tar avstamp i ett första seminarium med information om arbetet som pågår på de olika nivåerna just nu; lokalt på ABE-skolan och på central nivå på KTH Equality Office. Framöver planerar vi interaktiva seminarier och workshops en gång i månaden under terminen med start från september. Vi vill titta på JML-arbetet ur olika vinklar och perspektiv med t.ex. inspiration från andra lärosäten eller branschen. Det kan handla både om utmaningar och framgångsexempel. Input från alla anställda är varmt välkommet - Vi vill gärna veta vad du vill diskutera och lära dig mer om!

Har du frågor, tankar eller idéer kopplat till seminarieserien eller JML-arbetet?

Kontakta jmla@abe.kth.se

Vid det första seminariet den 9 juni är Anna Wahl, KTH:s vicerektor, inbjuden för att berätta om planen för fortsatt arbete för ett jämställt KTH 2021-2022. Mats Wilhelmsson, skolans JMLA, berättar vilka aktiviteter som pågår inom skolan och Klara Folkesson från Equality Office ger en inblick i det centrala arbetet och aktiva åtgärder. Seminariet avslutas med möjlighet att ställa frågor till panelen. Inbjudan har gått ut till samtliga anställda på skolan.

Mer information om JMLA och skolans JML-organisation

Sedan årsskiftet 2018 har samtliga skolor en utsedd Jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsansvarig (JMLA) som tillsammans med skolans JML-grupp är ansvarig för det lokala JML-arbetet.

ABE-skolans JML-grupp består av representanter från skolans sex institutioner, HR och utbildningskansliet och leds av skolans JML-ansvarig (JMLA) med stöd av skolans JML-partner. Kontaktuppgifter till skolans JML-grupp

Gerd Altmann / Pixabay