Prefektmöte ABE

Tid: On 2020-01-15 kl 13.00 - 15.00

Plats: Mötesrum 1, Skolkansliet, Teknikringen 74D, Plan 4