Kvalitetsråd för forskarutbildning

Tid: On 2020-04-01 kl 13.30 - 14.30

Plats: Konferensrummet, Skolkansliet, plan 4, Teknikringen 74D