Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Positioner i den offentliga konstens politiska ekonomi

Välkomna till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads torsdagsseminariumsserie!

Tid: To 2022-03-31 kl 15.00 - 16.00

Plats: Zoom

Språk: Svenska

Medverkande: Catharina Gabrielsson och Eva Arnqvist

Exportera till kalender

Anmäl dig här

Genom policydokumentet ”Gestaltad livsmiljö” tilldelas konsten en viktig roll i samhällsutvecklingen, men den intar samtidigt en särställning. Även om konsten principiellt ska vara fri så visar debatten om ”armlängds avstånd” hur den allt oftare används för politiska syften och tas i bruk för att uppnå olika typer av samhällsnytta.

I det här projektet antar vi offentlig konst som en indikator för ”den faktiskt existerande demokratin” genom att undersöka komplexa konstnärliga processer i kommuner med vid skilda förutsättningar. Vad kan och får konstnärer göra idag, vilka krav och förväntningar ställs på konsten, och vad kan vi lära oss av de konflikter som blottläggs i de konstnärliga processerna? Genom att arbeta med kameran som verktyg och gestalta forskningresultatet i en film prövar vi också nya metoder för framställning och förmedling av kunskap om demokrati och hållbar utveckling.

Catharina Gabrielsson och Eva Arnqvist presenterar projektets frågeställningar och berättar om några genomförda aktiviteter.