Prefektmöte ABE

Tid: On 2020-06-03 kl 13.00 - 15.00

Plats: Mötesrum 1, Skolkansliet, Teknikringen 74D, Plan 4