Samverkansgrupp ABE

Tid: On 2019-10-02 kl 10.00 - 11.30

Plats: Skolkansliet, Teknikringen 74D