Samverkansgrupp ABE

Tid: To 2020-04-02 kl 10.00 - 11.30

Plats: Skolkansliet, Teknikringen 74D