Utökat kvalitetsråd för grundutbildning

Tid: To 2020-06-11 kl 13.00 - 15.00

Plats: Konferensrummet, Skolkansliet, Teknikringen 74D