Studierektorer

Här listas ABE-skolans studierektorer.

Byggvetenskap

Rickard Bellander
Rickard Bellander, studierektor 087908640

Fastigheter och byggande

FMS/Miljöstrategisk analys

Anna Björklund
Anna Björklund, universitetslektor, docent 087908621

Filosofi

Jesper Jerkert
Jesper Jerkert, universitetsadjunkt 087909551

Geodesi och satellitposition

Historiska studier

Per Högselius
Per Högselius, universitetslektor 087908515

Industriell ekologi

Mark- och vattenteknik

Katrin Grünfeld
Katrin Grünfeld, forskare/studierektor 087907030

Urbana och regionala studier

Systemanalys och ekonomi

Transportplanering, ekonomi och teknik


 

Till sidans topp