Vaktmästare

ABE-skolans vaktmästeri kan hjälpa till med olika lokalärenden och andra former av intern service (t.ex flytt av möbler, beställning av flyttkartonger, upphängning av tavlor/anslagstavlor, mindre reparationer, byten av lampor, beställning av hantverkare, beställning av containrar, felanmälningar gällande fastigheten m.m.).

Alla lokalärenden på ABE-skolan registreras i ett ärendehanteringssystem. Det är därför viktigt att alla ärenden anmäls direkt till respektive vaktmästares funktionsmailadress.

Arkitektur (Osquars Backe 5-9)

Byggvetenskap (Brinellvägen 23, Teknikringen 78)

Brinellvägen 1, Drottning Kristinas väg 30, Teknikringen 10A / 10B

Sultan Mahmood
Sultan Mahmood
vaktmästare/tekniker 087908623

Teknikringen 72-76

Hampus Grönberg
Hampus Grönberg
vaktmästare/tekniker 087908551