Strategiskt råd Arkitektur 2012-2016

Det Strategiska rådet för Arkitektur upphörde 2017.