Docentkommitté ABE

Fakultetens dekanus beslutar i fråga om ansökan om antagning som docent. Docentkommittén vid respektive skola svarar för prövning av sökandes pedagogiska skicklighet och docentintervju. Docentkommittén utses enligt fakultetsrådets arbetsordning.

Ordförande

Vladimir Cvetkovic

Vice ordförande

Nina Wormbs

Lärarrepresentanter

Berit Balfors
Yifang Ban
Folke Björk
John Cantwell
Vania Ceccato
Hélène Frichot
Cecilia Håkansson
Per Högselius
Anders Karlström
Tina Karrbom Gustavsson
Nicole Kringos
Stefan Larsson
Anna Jensen
Maria Malmström
Helena Mattsson
Hans Westlund

Mandatperiod:

2018-03-10 -- 2019-12-31