Rekryteringskommitté

Rekryteringskommitté ABE (Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad)
Varje skola ska ha en egen, eller med annan skola gemensam, rekryteringskommitté. Rekryteringskommitténs uppgift att bereda och ge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor.

Ordförande

Anders Karlström, professor

Vice ordförande

Anna Jensen, professor
Johan Silfwerbrand, professor

Ledamöter

Muriel Beser Hugosson, lektor
Björn Berggren, lektor
Anders Bergström, lektor
Folke Björk, professor
Leif Brodersen, lektor
Maria Börjesson, lektor
Vladimir Cvetkovic, professor
Jonas Eliasson, professor
Fredrik Gröndahl, lektor
Sven Ove Hansson, professor
Maria Håkansson, lektor
Sabine Höhler, lektor
Raid Karoumi, professor
Helena Mattsson, lektor
Svante Mandell, lektor
Jonathan Metzger, lektor
Jenny Paulsson, lektor
Nina Wormbs, lektor

Handläggare och sekreterare

Katinka Pålsson, 08-790 7055

E-post: katinkap@kth.se

Mandattid:

Mandatperioden för rekryteringskommitténs ledamöter gäller från och med 2015-04-01 tills vidare, dock längst till och med 2017-03-31.

Till sidans topp