Till innehåll på sidan

Skolkollegium ABE

Skolkollegiet har som uppdrag att lyfta, diskutera och utveckla frågor som är relevanta för dem som kolleger på KTH. Skolkollegiet träffas minst två gånger per termin. Mötena är öppna för alla skolans kolleger, oberoende av uppdrag i linjeorganisationen, som vill bidra och delta i diskussionerna.

Mandatperioden är 2020-03-31 – 2021-12-31.

Ordförande

Vice Ordförande

Kontaktperson

Sabina Flodén Schönherr
Sabina Flodén Schönherr
ledningstöd administratör 087909437

Ledamöter

Arkitektur

Byggvetenskap 

Fastigheter och byggande

Filosofi och historia 

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Ulla Mörtberg
Ulla Mörtberg
universitetslektor, docent 087908608

Samhällsplanering och miljö

Yifang Ban
Yifang Ban
professor, avd chef 087908648

Adjungerad doktorandrepresentant