Till innehåll på sidan

Skolkollegium ABE

Skolkollegiet har som uppdrag att lyfta, diskutera och utveckla frågor som är relevanta för dem som kolleger på KTH. Skolkollegiet träffas minst två gånger per termin. Mötena är öppna för alla skolans kolleger, oberoende av uppdrag i linjeorganisationen, som vill bidra och delta i diskussionerna.

Mandatperioden är 2022-01-01 – 2023-12-31.

Ordförande

Agnieszka Zalejska Jonsson
Agnieszka Zalejska Jonsson
studierektor/universitetslekt. 087908019

Vice Ordförande

Kontaktperson

Caroline Rohde-Nielsen
Caroline Rohde-Nielsen
ledningsstöd administratör 087909475

Ledamöter

Arkitektur

Rebecca Rubin
Rebecca Rubin
universitetsadjunkt

Byggvetenskap

Åsa Laurell Lyne
Åsa Laurell Lyne
universitetsadjunkt 087908701

Fastigheter och byggande

Agnieszka Zalejska Jonsson
Agnieszka Zalejska Jonsson
studierektor/universitetslekt. 087908019

Filosofi och historia

Martin Rissler
Martin Rissler
forskningsingenjör 0704253411

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Samhällsplanering och miljö

Adjungerad doktorandrepresentant