Till innehåll på sidan

Strategiska rådet ABE

Rådets sammansättning gäller under mandatperioden 2018-05-08 - 2021-12-31.

Skolchefens strategiska råd

Rådet är rådgivande organ till skolchefen i viktigare ärenden som rör skolans organisation, utvecklingsplan, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, övergripande frågor rörande utbildning samt andra ärenden av stor vikt för skolan som skolchefen bedömer att strategiska rådet bör rådfrågas om.

Ledamöter

Namn Organisation Roll
Muriel Beser Hugosson, ordförande KTH, skolchef ordförande
Leif Kari KTH, vicerektor för utbildning adjungerad
Sara Borgström KTH, Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik lärar- och forskarrepresentant
Fredrik Johansson KTH, Byggvetenskap lärar- och forskarrepresentant
Eva Liedholm Johnson KTH, Fastigheter och byggande lärar- och forskarrepresentant
Marcus Adolphson KTH, Samhällsplanering och miljö lärar- och forskarrepresentant
Marta Marko Tisch KTH, Skolkansliet teknisk/administrativ representant
Monica Von Schmalensee Rådet för hållbara städer extern representant
Anette Scheibe Lorentzi Stockholms stad extern representant
Johan Dozzi Tyréns AB extern representant
Anna Wedin KTH, Filosofi och historia doktorandrepresentant
   
Studeranderepresentanter utses av THS