Till innehåll på sidan

Strategiska rådet ABE

Rådets sammansättning gäller under mandatperioden 2022-2025.

Skolchefens strategiska råd

Rådet är rådgivande organ till skolchefen i viktigare ärenden som rör skolans organisation, utvecklingsplan, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, övergripande frågor rörande utbildning samt andra ärenden av stor vikt för skolan som skolchefen bedömer att strategiska rådet bör rådfrågas om.

Ledamöter

Namn Organisation Roll
Björn Berggren KTH, skolchef ordförande
Åsa Domeij Axfood AB extern representant
Johan Dozzi Tyréns AB extern representant
Emelie Grind Järfälla kommun extern representant
Per Högselius KTH, Filosofi och historia lärar- och forskarrepresentant
Mattias Höjer KTH, Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik lärar- och forskarrepresentant
Daniel Koch KTH, Arkitektur lärar- och forskarrepresentant
Åsa Laurell Lyne KTH, Byggvetenskap lärar- och forskarrepresentant
Annina Persson KTH, Fastigheter och byggande lärar- och forskarrepresentant
Leif Kari KTH, vice rektor för utbildning adjungerad
Marta Marko Tisch KTH, avdelningen för verksamhetsstöd teknisk/administrativ representant
Emelie Blomgren KTH, avdelningen för verksamhetsstöd sekreterare

Emil Jansson

KTH, avdelningen för transportplanering PhD representant

Beslut om Strategiska rådets sammansättning 2022-2025 (pdf 207 kB)

Beslut om två nya lärar- och forskarrepresentanter 2022 (pdf 205 kB)