ABE-skolan söker en ordförande för skolans rekryteringskommitté

Varje skola ska ha en rekryteringskommitté. Rekryteringskommittéerna har till uppgift att bereda och ge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor. I kommittén ingår ordförande, lärarrepresentanter och verksamhetsrepresentanter. Studenter har rätt att vara representerade.

Rekryteringskommitténs ordförande leder arbetet med rekrytering av fakultetsanställningar / läraranställningar inom skolan. Ordförande kan ingå i KTHs Fakultetsansvarig-grupp, och deltar där i arbetet med policy och regelverk för fakultetsförnyelse och utveckling.

Ansökan + CV skickas in till admchef@abe.kth.se  senast den 30 april 2019.

Arbetsuppgifter:

  • Tillsätta rekryteringsnämnd i varje rekryteringsärende.
  • KTH arbetar aktivt med att utbilda rekryteringsnämnderna kring mångfald och jämställdhet, med särskild tonvikt på jämställdhetsaspekter. Ordföranden bör kunna delta i vidareutvecklingen av detta arbete. Då ordförande ansvarar för skolans rekrytering ligger ansvaret i rollen att särskilt beakta jämställdhetsaspekterna i nämndens arbete genom hela rekryteringsprocessen.

Rekryteringskommitténs ordförande är också ordförande i de flesta rekryteringsnämnder. Såsom ordförande i rekryteringsnämnden har man följande arbetsuppgifter:

  • Leda arbetet med att ta fram underlag och anställningsprofil för ärendet.
  • Ordföranden skall säkerställa att osakliga uppgifter inte påverkar nämndens arbete, möten och beslut då nämndens arbete genom hela rekryteringsprocessen skall ske utifrån saklighet och opartiskhet.
  • Formulera KTH:s svar vid överklaganden. Nämndens arbete skall genom hela processen präglas av saklighet och opartiskhet, vilket utgör grunden för KTH:s svar vid överklaganden.

Kravprofil:

  • Professor
  • Rekryteringar av lärartjänster omgärdas av flera olika regelverk. Ordföranden behöver kunskap om dessa och förmåga att göra nödvändiga avvägningar.
  • Erfarenhet att bedöma akademiska anställningsprofiler är en bra merit, d.v.s erfarenhet från AU/FR/motsvarande är meriterande.
  • Erfarenhet av personalansvar och rekrytering vid myndighet är meriterande.
  • Nämnden har att bedöma sökandens pedagogiska och vetenskapliga skicklighet, och kommer därför att bedöma CV inom vitt skilda ämnesområden. En bred vetenskapssyn och förståelse för olika vetenskapsområdens olika traditioner och förutsättningar är meriterande.