ABE-skolans verksamhetsplan 2019

ABE-skolans verksamhetsplan för 2019 är nu fastställd.
Verksamhetsplan 2019 för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad har tydlig utgångspunkt i skolans utvecklingsplan för perioden 2018-2023 som fastställdes i juni 2018. Visionerna i utvecklingsplanen konkretiseras i årliga verksamhetsplaner för skolan.

ABE-skolans verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan 2020 Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (pdf 1,3 MB)

De aktiviteter som listas är planerade att genomföras under året 2019, i linje med skolans utvecklingsplan  och de visioner som där angivits. Aktiviteterna i verksamhetsplanen utformas inom tillgängliga resursramar. ​

De indikatorer som listas under varje kapitel är dels indikatorer från KTH:s övergripande uppföljning och dels indikatorer som skolan särskilt vill lyfta fram för att kunna följa utveckling över tid.

Figuren nedan visar en sammanfattning av skolans utvecklingsplan 2018-2023 med formulerade strategiska mål. Verksamhetsplanen struktureras på samma sätt i de fyra huvudområdena: Attraktiv arbetsplats, Utbildning med hög kvalitet, Forskning i framkant samt Samverkan för samhällsnytta.

Verksamhetsplanen finns nu även översatt till engelska .