Till innehåll på sidan

ABE-skolans verksamhetsplan 2021

Under hösten pågår arbete med att formulera kommande års verksamhetsplan.

Ett avstamp gjordes med ledningsrådet under ett internat i september och i november intensifieras arbetet genom workshop i flera av skolans forum. Syftet med workshoparna är att formulera aktiviteter för kommande år.

Process och tidplan

Skolans ledningsråd, strategiska råd, JML-grupp, skolkollegiet och samverkansgrupp kommer under hösten att delta i workshops kring verksamhetsplanen. Arbetet fokuserar på att formulera och prioritera aktiviteter som ska genomföras under 2021. Dessa aktiviteter ska bidra till att uppnå de övergripande visionerna som är formulerade i skolans utvecklingsplan 2018-2023. Ett syfte är också att se över utfallet av utförda aktiviteter innevarande år och utvärdera detta arbete.

Förhoppningen är att verksamhetsplanen för 2021 kan fastställas vid årsskiftet, efter en remissrunda som planeras i december.