Process för tillsättning av prefekter

Processen för att utse prefekter för fem av skolans sex institutioner pågår.
Nuvarande mandatperiod för prefektuppdraget går ut vid årsskiftet och den kommande mandatperioden är mellan 2019-01-01 – 2022-12-31.

Tidplan

4 september

Arbetsgrupper utsedda.

4 september - 15 oktober Arbetsgrupperna tar fram förslag på kandidater. Förslaget av kandidater ska involvera samtliga på institutionen.

15 oktober

Förslag på tre lämpliga kandidater överlämnas till skolchef.

November

Skolchef utser prefekter i samråd med rektor.

November / December Skolchef utser proprefekter i samråd med rektor.

1 januari 2019

Ny mandatperiod påbörjas.

En arbetsgrupp om 3-4 personer för respektive institution tillsattes av skolchef och vice skolchef i september. Arbetsgrupperna har lämnat förslag på tre lämpliga kandidater, av bägge kön, till rollen som prefekt 15 oktober. Beslut om prefekt fattas av skolchef i samråd med rektor i november.

Gällande Institutionen för filosofi och historia är Sabine Höhler utsedd prefekt från och med 1 juli 2018 till och med 31 december 2022 och John Cantwell är utsedd till proprefekt för samma period.

Arbetsgrupperna

Arkitektur

Byggvetenskap

Fastigheter och byggande

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Samhällsplanering och miljö

I arbetsgruppen ingick tidigare Daniel Jonsson  som ersatts av Camilla Byström.