Process för tillsättning av programansvariga

Programansvariga för skolans grundutbildningsprogram för kommande mandatperiod, 1 januari 2019 – 31 december 2022, är under tillsättning. Den nuvarande mandatperioden (med förlängning) för skolans PA löper ut till årsskiftet.

Programansvariga för följande program är ännu ej utsedda för kommande mandatperiod:

Avancerad nivå

 • Transport och geoinformatik

Utsedd programansvarig för mandatperioden 1 januari 2019 – 31 december 2022:

Grundnivå:

 • Arkitektutbildningen - Malin Åberg Wennerholm (Tidigare mandat förlängt under perioden 2019-01-01 – 2019-03-31)
 • Civilingenjör Samhällsbyggnad - Eva Liedholm Johnsson
 • Byggteknik och design - Teresa Isaksson (mandatperiod 2018-10-01 -- 2022-12-31)
 • Byggproduktion - Teresa Isaksson (mandatperiod 2018-10-01 -- 2022-12-31)
 • Fastighet och finans - Lotta Snickare
 • Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling - Lotta Snickare

Avancerad nivå:

 • Arkitektur - Malin Åberg Wennerholm (Tidigare mandat förlängt under perioden 2019-01-01 – 2019-03-31)
 • Fastigheter och byggande - Han-Suck Song
 • Husbyggnads- och anläggningsteknik - Almir Draganovic
 • Hållbar stadsplanering och stadsutformning - Peter Brokking, Daniel Koch (biträdande)
 • Ljusdesign - Federico Favero
 • Miljöteknik och hållbar infrastruktur - Magnus Svensson
 • Teknik och hållbar utveckling - Monika Olsson
 • Urbana studier - Tigran Haas

Processen kring tillsättning av programansvariga

Skolans prefekter har haft i uppdrag att inkomma med förslag på programansvariga (PA) för de program som ämnesmässigt kan kopplas till institutionen. För civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad har samtliga prefekter med ämnen inom utbildningsprogrammet kunnat lämna förslag. Programansvariga utses av ABE-skolans skolchef efter samråd med Grundutbildningsansvariga (GA) på skolan. Innan förslag lämnas över till skolchefen ska förslagen vara förankrade med studeranderepresentanten (GRU) i skolans ledningsgrupp.

Vid valet av PA strävar ABE-skolan efter att uppfylla de krav som beskrivs i ”Rapport om förtydligade ansvarsområden för GA, FA och PA” (Dnr V-2017-1117, 2018-03-25) nämligen att ”För GA och PA på grundnivå och avancerad nivå: Erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå, erfarenhet av att vara kursansvarig och examinator samt erfarenhet av att bedriva forskning med avlagd doktorsexamen eller alternativt ha relevant arbetslivserfarenhet (gäller för högskoleingenjörsprogram + arkitektutbildningen). GA och PA ska ha högskolepedagogisk utbildning och ha examinatorsrätt under sin mandatperiod.”