Tillsättning av prefekter

Beslut om prefekt för följande institutioner har fattats av skolchef i samråd med rektor.

Arkitektur

Professor Katja Grillner  (mandatperiod 2019-01-01 – 2022-12-31)

Då Katja Grillner sitter på mandat som fakultetens dekanus till och med den 30 juni 2019 kommer tillträde att ske efter överenskommelse dock senast 1 juli 2019.

Byggvetenskap

Professor Johan Silfwerbrand  (mandatperiod 2019-01-01 – 2020-06-30)

Fastigheter och byggande

Docent Inga-Lill Söderberg  (mandatperiod 2019-01-01 – 2022-12-31)

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Professor Mats Wilhelmsson  (Tillförordnad prefekt från 2019-01-01 och tills dess ett nytt beslut fattas).

Samhällsplanering och miljö

Lektor Maria Håkansson (mandatperiod 2019-01-01 – 2022-12-31)