Till innehåll på sidan

Hot förmedlat via e-post och sociala medier till KTH

Hot som inkommer via e-post och sociala medier kan vara riktat till anställd, skola eller KTH som myndighet. Det primära är att fastställa källan, bedöma risk, värdera hotnivå och genomföra enkel konsekvensanalys. Skolspecifika beskrivningar kan förekomma och tillämpas utöver de angivna här.

Generell hantering

Motverka ryktesspridning

 • Sprid inte information, annat än till din närmsta chef. Falska rykten kan orsaka otrygghet och rädsla, vilket i sig ofta är syftet.
 • Om möjligt minska spridningsrisken genom att dölja meddelandet.
 • Det är inte bara den som publicerat hotet som begår ett brott. Det riskerar också den som sprider det att göra.

Säkra bevis och spårbarhet

 • Genom sociala medier
  • Ta en skärmdump eller kopia på meddelandet/sidan och spara digitalt för vidare utredning.
 • Genom e-post
  • Ta en kopia på mailhuvudet och spara digitalt för vidare utredning.

Instruktion: intra.kth.se/it/e-post-kalender/epost/spam-phishing

Polisanmälan

 • Hot riktat till anställd, den anställde beslutar om hotet ska polisanmälas då denne intar rollen som målsägande och föremål för ärendet gentemot polisen.
 • Hot riktat till Skola och KTH centralt ska alltid polisanmälas, samverkas med KTH:s säkerhetschef.

Specifik hantering, riskbedömning och värdering

Anställd i tjänsten

 • Hot som träffar anställd i tjänsten och är kopplat till KTH ska samverkas med närmsta chef, gemensamt utvärderar ni innehållet och riskvärdet i hotet. Alla hot anmäls till KTH som tillbud, är det av allvarlig art ska det anmälas till Arbetsmiljöverket och polis.
  Vänligen läs vidare: Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

Skola

 • Hot som riktas till skola förs till närmsta chef. Hotet samverkas inom skolan, skolledningen utvärderar innehållet och fastställer riskvärdet i hotet. Skolledningen beslutar om hotet ska eskaleras och samverkas med KTH:s centralt (GVS) och KTH:s säkerhetschef. Säkerhetschefen bedömer vidare om hotet ska eskaleras till krisledningsgruppen.

KTH centralt (GVS)

 • Hot som inkommer till GVS förs till närmsta chef. Närmsta chef eskalerar hotet till avdelningschef som utvärderar innehållet och fastställer riskvärdet i hotet. Avdelningschefen beslutar om hotet ska eskaleras och samverkas med KTH:s säkerhetschef. Säkerhetschefen bedömer om hotet ska eskaleras till KTH:s krisledningsgrupp.

Krisledningsgruppen

 • Säkerhetschefen samverkar med Krisledningsgruppen och för hotet berörda och nödvändiga parter. Krisledningsgruppen beslutar om åtgärd som ska vidtas, vilken information ska kommuniceras ut inom KTH och när.
Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-08-26