Till innehåll på sidan

Telefonhot på KTH

Syftet med denna informationssida är att ge nyckelfunktioner och anställda stöd för att hantera hot som inkommer via telefon.
Telefonhot kan vara riktat till anställd, skola eller KTH som myndighet. Det primära är att fastställa källan, bedöma risk och värdera hotnivå. Konsekvensanalys utförs och åtgärder planeras för att förhindra och begränsa oönskade effekter för anställda, studenter, KTH:s verksamhet och varumärke.
Stödet i form av en checklista är tillämplig för hela KTH. Skolspecifika anvisningar kan förekomma och tillämpas utöver de angivna här.

Tillämpning

Checklistan kan med fördel sparas ner lokalt, alternativt skrivas ut för att vara tillgänglig i händelse av att ett hot förmedlas till KTH.

Hantering av telefonhot

  • Påkalla uppmärksamhet för dina närmaste kollegor att du hanterar ett telefonhot.
  • Öppna och anteckna i checklistan för telefonhot: Checklista telefonhot
  • Om möjligt skapa medhörning för en kollega som också kan göra anteckningar eller larma.
  • Meddela din närmsta chef så tidigt som möjligt att du tagit emot ett telefonhot.
  • Larma KTH 08 790 7700.
  • Avvakta vidare instruktioner från din närmaste chef.
  • Motverka ryktesspridning, sprid inte information om hotet till andra än din närmaste chef.
  • Checklistan sorteras till KTH säkerhetschef och din närmaste chef.

Riskanalys och hantering

Säkerhetschef samverkar med Krisledningsgruppen och för hotet berörda och nödvändiga parter. Krisledningsgruppen beslutar om åtgärd som ska vidtas, vilken information ska kommuniceras ut inom KTH och när.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-07