Skolan informerar

 • JML-ansvarig utsedd för ABE-skolan

  Publicerad 2018-02-19
  Nu tillsätts en ny ansvarsroll på skolnivå; Jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsansvarig (JMLA). På ABE-skolan har vice skolchef Mats Wilhelmsson utsetts till JML-ansvarig.

 • Ny studierektor för grundutbildningen inom fastigheter och byggnade utsedd

  Publicerad 2018-02-09
  Prefekten beslutar att utse Abukar Warsame till studierektor för grundutbildningen inom Institutionen för fastigheter och byggande. Beslutet gäller från och med 2018-02-01 och tillsvidare fram till dess nytt beslut fattas.

 • Ny föreståndare för CBE

  Publicerad 2018-02-06
  Vicerektor för forskning beslutar att utse professor Kent Ericsson som foreståndare för Centrum för Byggeffektivitet (CBE). Kent Ericsson tar över föreståndarskapet fr.o.m. 1 februari 2018.

 • Upphörande av arbetsmiljögrupp på skolnivå

  Publicerad 2018-01-29
  Skolchefen beslutar att beslut A-2012-0036 kring inrättande av arbetsmiljögrupp på skolan skall upphöra från och med 1 januari 2018.

 • Avdelningschef utsedd för avdelningen för hållbarhet, utvärdering och styrning

  Publicerad 2018-01-23
  Prefekten beslutar att utse Ulrika Gunnarsson Östling till avdelningschef för avdelningen för hållbarhet, utvärdering och styrning (ALG) vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED). Mandatperioden gäller från och med 1 januari 2018 och tillsvidare, dock längst till och med 31 december 2018.

 • Ny centrumföreståndare för CHS

  Publicerad 2018-01-22
  Vicerektor för forskning beslutar att utse Catarina Gabrielsson, Arkitektur, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad till ny centrumföreståndare för Centrum för Hållbart Samhällsbyggande (CHS). Mandatperioden gäller fr.o.m. 2018-01-01 och tills vidare.

 • Ny Pedagogisk utvecklare på Arkitektur

  Publicerad 2018-01-17
  Anders Bergström har fått rollen som pedagogisk utvecklare på institutionen för arkitektur. Skolchefen har tidigare beslutat att en grupp för pedagogisk utveckling skall tillsättas inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad bestående av en representant för varje institution.

 • Ny programansvarig utsedd för skolans kandidatprogram

  Publicerad 2018-01-16
  Stf. skolchef´beslutar att utse Lotta Snickare till programansvarig för skolans två kandidatprogram; Fastighet och finans (TFOFK) och Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (TFAFK). Mandatperioden för uppdraget är från och med 2018-01-01 till och med 2018-06-30.

 • Avdelningschef utsedd för avdelningen för resurser, energi och infrastruktur

  Publicerad 2018-01-12
  Prefekten beslutar att utse professor Anders Wörman till avdelningschef för Avdelningen för resurser, energi och infrastruktur (ALK) inom Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED). Mandatperioden gäller från och med 1 januari 2018 till och med 31 december 2018.

 • Avdelningschef för avdelningen för transportplanering, ekonomi och teknik

  Publicerad 2018-01-12
  Prefekten beslutar att utse lektor Per Näsman till avdelningschef för avdelningen för transportplanering, ekonomi och teknik (AFP) inom Institutionen för byggvetenskap under perioden 1 januari 2018 - 28 februari 2018.

 • Geodetiska mätinstrument för utlån

  Publicerad 2018-01-10
  Avdelningen för Geodesi och satellitpositionering är ansvarig för förvaring och underhåll av skolans geodetiska mätinstrument. Dessa finns tillgängliga för utlån för användning i forskning och undervisning. Mätinstrumenten får lånas av alla avdelningar inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

 • Centrum för bank och finans (CEFIN) avvecklas från årsskiftet

  Publicerad 2017-12-20
  Rektor har beslutat att avsluta Centrum för bank och finans (CEFIN) vid KTH. CEFIN avslutas som centrum vid KTH från och med 2017-12-31 och all verksamhet inom ramen for centrumet avvecklas.

 • Avdelningschef utsedd för arkitekturs nya avdelning

  Publicerad 2017-12-18
  Prefekten beslutar att utse Anna Eklund till avdelningschef för avdelningen Verkstad (ADG) från och med 1 januari 2018.

 • Ny avdelning bildas på Arkitektur

  Publicerad 2017-12-13
  Skolchefen beslutar att inrätta en ny avdelning på Institutionen för arkitektur från och med 1 januari 2018. Avdelningen får namnet Verkstad.

 • Geodesi och satellitpositionering flyttar till Fastigheter och byggande

  Publicerad 2017-12-12
  Skolchefen beslutar att flytta avdelningen för geodesi och satellitpositionering (AGC) från Institutionen för samhällsplanering och miljö till Institutionen för fastigheter och byggande. Den organisatoriska flytten ska vara genomförd till årsskiftet 2017/2018 med den nya organisatoriska tillhörigheten vid Institutionen för fastigheter och byggande gällande från 1 januari 2018.

 • Avdelningar flyttar från Transportvetenskap till Byggvetenskap och Samhällsplanering och miljö

  Publicerad 2017-12-08
  Från den 1 januari 2018 kommer de två avdelningarna inom Institutionen för Transportvetenskap att placeras ut på andra institutioner inom skolan. Stf. skolchef beslutar att flytta avdelningen för transportplanering, ekonomi och teknik (AHB) till Institutionen för Byggvetenskap samt att flytta avdelningen för systemanalys och ekonomi (AHD) till Institutionen for samhällsplanering och miljö.

 • Avdelningen för vattendragsteknik flyttar till SEED

  Publicerad 2017-11-29
  Skolchefen beslutar att verksamheten inom Avdelningen för vattendragsteknik som i dagsläget tillhör Institutionen för byggvetenskap ska flytta till Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED).

 • Fortsatt finansiering för Centrum för transportstudier (CTS)

  Publicerad 2017-11-13
  Centrum för transportstudier (CTS) startades 2007 som en tioårig satsning inom transportforskningsområdet. Centrumet har bidragit till mycket framgångsrik forskning och många intressanta samarbete där resultaten allt som oftast kommit till direkt nytta i det svenska transportsystemet. När tio år nu lider mot sitt slut, väljer KTH att ge fortsatt finansiering till CTS så att det framgångsrika arbetet kan leva vidare.

 • Förordnande av vice skolchef från 2018-01-01

  Publicerad 2017-11-08
  Rektor beslutar, efter hörande av beslutade skolchef att förordna nuvarande vice skolchef Mats Wilhelmsson i rollen som vice skolchef från 2018-01-01. Mandatperioden blir 2018-01-01 -- 2021-12-31.

 • Transportvetenskap omorganiseras från 1 januari

  Publicerad 2017-11-07
  Stf. skolchef beslutar att en omorganisation ska ske från årsskiftet.

Till sidans topp