Från blanketter till digital egenrapportering

Publicerad 2012-05-15

KTH inför nu ett system med egenrapportering av bland annat semester och andra ledigheter.

Sara Wallentin, personalhandläggare på ABE, berättar om systemet som är en del av HR+. Rent konkret går det ut på att medarbetarna själva ska rapportera all sin ledighet som semester, sjukfrånvaro, tjänstledighet och föräldraledighet. Även övertid och mertid i de situationer det förekommer. Personliga uppgifter som adress, telefon och närmast anhörig hör också till det man uppdaterar själv.

Lönespecifikation kommer också finnas i systemet. Under en övergångsperiod kommer man kunna få den hemskickad på papper också, om man så önskar. Sedan kommer specifikationerna endast via systemet, men den som behöver en papperskopia kan lätt skriva ut själv.  

ABE väntar på att köra igång med egenrapportering så snart som möjligt, vilket troligen blir före sommaren. Andra skolor som redan infört systemet är överlag nöjda.

Sara ser flera fördelar med det nya systemet. Framförallt innebär det en effektivisering. Utan blanketter minskar pappersmängden, vilket underlättar administrationen för de som tidigare varit tvungna att jaga underskrifter. Granskning och attest kommer nu att ske elektroniskt. Precis som i KTH-RES.

Till sidans topp