Ny skolledning

Publicerad 2016-04-18

Muriel Beser Hugosson och Mats Wilhelmsson är skolchef respektive vice skolchef. Skolans kraft och kompetens i förhållande till dagens samhällsutmaningar, förändringsarbete och det akademiska ledarskapet står i fokus för ledarduon.

Muriel har varit vice skolchef de tre senaste åren och är sedan årsskiftet utsedd av rektor att leda skolan fram till nästa mandatperiod. Karriären som chef i näringslivet och senare som prefekt på Institutionen för Transportvetenskap har gett henne värdefulla insikter i det akademiska ledarskapet. Bäst tycker hon om att se människor utvecklas och att hitta de rätta kombinationerna för att få till bra samarbeten.

- Under några år har vi fått minskande anslag och jag ser en stor utmaning i att kunna bibehålla kvaliteten i forskning och undervisning, säger Muriel.  Det gäller att vi tillsammans hittar sätt att effektivare utnyttja de resurser vi har och se nya möjligheter. Vi har stora förutsättningar på ABE-skolan att hitta nya samarbetsmöjligheter och finansiärer och vi besitter en oerhörd kompetens inom områden som är högaktuella och viktiga i samhällsutvecklingen. 

KTH-karriären har varvats med arbete på andra håll. På Banverket i Borlänge jobbade Muriel med signalmekaniska komponenter i spår, med fokus på att undvika miljöfarliga ämnen som kvicksilver. Hon återvände till KTH för att doktorera. Efter doktorsexamen i infrastruktur och planering började Muriel jobba som trafikkonsult på WSP. Där arbetade hon med att utveckla det modellsystem som Trafikverket använder sig av för att göra prognoser över hur människor reser. Inför trängselavgifternas införande hade hon en central roll som projektledare för utvärderingen av hela trängselskatteförsöket i Stockholms stad.

Det dagliga arbetet som skolchef består mycket i att träffa personal, förhandla fram kontrakt, sitta i styrelser, representera ABE-skolan och fatta beslut. Muriel har under sina tre år som vice skolchef haft ansvar för fakultetsförnyelsearbetet, något som hon kommer att fortsätta med även som skolchef. Muriel är även KTH-ansvarig för partnerskapet med Stockholm stad.

Uppdraget som skolchef är på 80 %. Resten av tiden ägnar sig Muriel åt sin forskning. Just nu består det i att utveckla ett modellsystem för att kunna förutse hur olika styrmedel påverkar vilken bil en bilköpare väljer. Hon är även biträdande handledare för en doktorand som delas mellan transportvetenskap och filosofi, ett spännande projekt där traditionell transportmodellering utmanas med filosofiska aspekter.

Muriel är 46 år, är gift och har tre barn. Hon bor i Tyresö och tillbringar gärna somrarna i föräldrarnas sommarhus nere på den sydfranska landsbyggden.

- ABE-skolans kunskapsområden ligger helt rätt i tiden. Vi står inför stora samhällsutmaningar med växande och åldrande befolkning, bostadsbrist, klimathot, trängsel och mycket mer. Vi kommer att behöva kombinera våra expertkompetenser för att finna på bra lösningar för att säkra vår framtid, säger Muriel.

Mats som är vice skolchef kliver också in som tillförordnad centrumföreståndare för Centrum för hållbart samhällsbyggande, sitter i flera styrelser och ansvarar för förändringsarbetet på Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.

Mats är professor i tillämpad finansiell ekonomi vid institutionen för bygg- och fastighetsekonomi och har varit på KTH sedan 1988. Fram till 1995 så var han lärare i olika ekonomikurser på Lantmäteri för att sedan bli doktorand på deltid 1995. Mats disputerade år 2000 på en avhandling med titeln ”Property prices and traffic noise” och har varit proprefekt på Institutionen för Infrastruktur och avdelningschef på bygg- och fastighetsekonomi. När Mats blev professor, 2008, blev han också centrumföreståndare för Centrum för Bank och Finans.

- Uppdraget som vice skolchef är intressant eftersom det ger möjlighet att påverka och vara en del av förändringsarbetet här på ABE-skolan. Uppdraget är på 50 %, resterande tid ägnar jag åt undervisning och forskning. Aktuella frågor är bland annat att utveckla Centrum för Hållbart Samhällsbyggande till ett forsknings- och kompetenscentra som spelar en viktig roll både internt här på ABE-skolan och KTH men också externt.

Nuvarande mandatperiod löper till och med juni 2017.

Till sidans topp