Nytt kring skyddsronder

Publicerad 2014-06-10

Eva Pettersson, personalhandläggare på Dean´s Office, är huvudskyddsombud på ABE. Skyddsombuden företräder arbetstagarna och utses av de fackliga organisationerna. En av skyddsombudens uppgifter är att delta i årliga skyddsronder. Skolan har nu tagit fram en rutin för genomförande av fysik skyddsrond.

Vad är nytt?

- Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet  ska vi bli bättre på att dokumentera vårt arbete. Därför har vi tagit fram den här rutinen, som kompletterar skyddsrondsprotokollet som vi har sedan tidigare. Förhoppningen är att det ska höja kvaliteten på våra insatser.


Vad är det för brister som brukar anmälas i skolans skyddsronder?

- Luftkvalitet, kyla och ventilation är återkommande områden. Stadigvarande buller dyker också upp ofta.

Vad i skolans arbetsmiljö har blivit bättre tack vare skyddsronder?

- Våra arbetsplaster har blivit bättre utformade när det gäller ljud, ljus, arbetsställning och hjälpmedel. De flesta är mycket mer medvetna om ergonomi och vad man kan göra för att försöka undvika exempelvis belastningsskador.


 

Till sidans topp