På nya tjänster i utbildningsadministrationen

Publicerad 2014-03-07

Skolan har en ny Utbildningsadministrativt funktionsansvarig (UA): Cecilia Månson Blom. I samband med att Cecilia utsetts till UA har även en biträdande UA för grundutbildningsorganisationen inom Arkitektur utsetts: HannaSara Karlsson. Båda har tidigare haft andra tjänster inom ABE.

Berätta om ditt nya uppdrag, och vad du vill åstadkomma.

Som Utbildningsadministrativt ansvarig  ansvarar jag för att vi inom skolan handlägger ärenden utifrån ett korrekt  myndighetsutövningsperspektiv. Det innebär att jag ser till att det finns rutiner, processer, tidplaner och kompetens så att vi klarar av det på bästa sätt.

I och med att förutsättningarna  hela tiden förändras så är det en ständig anpassning och utveckling som krävs. Jag kommer in i en väl fungerande verksamhet så jag har ett väldigt bra utgångsläge men det finns alltid saker att förbättra och förtydliga.

Vilka frågor är i fokus just nu?

Många frågor är på gång samtidigt, det är svårt att nämna ett särskilt fokus för rollen går ut på att vara inblandad i väldigt många frågor samtidigt. Några fokusfrågor som kan nämnas är till exempel genomströmning, avgiftsstudenter och förhållning till produktionstaket mm.

Just nu sätter jag mig in i och lär känna verksamheten så det är lite tidigt att säga vad jag har för ambitioner och vad jag särskilt vill utveckla. Min uppfattning är dock generellt att kommunikation mellan olika funktioner och delar av organisationen alltid kan utvecklas.

Vad har du jobbat med tidigare på skolan?

Jag kommer från Arkitektur där jag jobbat i 14 år och också studerat  i ett antal år.Där har jag gjort det mesta inom grundutbildningsadministrationen på både kurs och programnivå,har bland annat varit internationell koordinator, programhandläggare och biträdande UA.

Jag tycker det känns riktigt roligt att ha fått nya utmaningar och komma in i ett nytt sammanhang för trots att jag inte är ny inom ABE-skolan så finns det många skillnader från hur det var att jobba på Arkitektur.

Berätta om ditt nya uppdrag, och vad du vill åstadkomma.
Jag har jobbat snart 10 år med olika frågor på Arkitekturskolan, och känner att jag fortfarande kan utvecklas på min arbetsplats, nu på en ny tjänst. Bland annat genom den arbetsledarroll som jag kommer att ha inom grundutbildningsadministrationen, men också genom att vara med och påverka i olika sammanhang när det gäller utbildning. Det ska bli spännande att vara en länk mellan KTH:s förvaltning och skolan inom utbildningsområdet.

 Jag vill att mina medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet, känna att de har stöd för beslut de tar och att de har möjligheter att utvecklas. Jag vill att vi som skola ska arbeta för att skapa bättre processer och rutiner inom utbildningsområdet och tydliggöra i organisationen vilket ansvar vi har i vår myndighetsutövning.

Vilka frågor är i fokus just nu?

Jag har knappt hunnit sätta mig in i allting än, men viktiga frågor just nu är ju examenskampanjen 2015. Vi jobbar med att all information ska finnas i vårt administrativa system, så att studenterna kan få information om kursernas och utbildningens innehåll inför hösten 2014, och göra kursanmälan i maj. Självklart är vi alla inblandade i flytten till nya huset i olika grupper vilket ska bli spännande.

Vad har du jobbat med tidigare på skolan?

Tidigare arbetade jag som internationell handläggare framförallt med in- och utresande studenter. Jag har valt att behålla en liten del av strategisk internationalisering då många av dessa frågor faller på mitt bord som UA. Jag har alltid brunnit för dessa frågor och tycker fortfarande att det är roligt!

Till sidans topp