På personalutbyte från Wien

Publicerad 2012-04-23

Christina Löfgren Steigberger från Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien, har tillbringat en vecka på ABE inom ramen för Erasmus Staff Mobility. Utbytesprogrammet innebär att man individuellt eller i grupp besöker ett lärosäte i ett annat land för att få inblick i hur andra arbetar med liknande arbetsuppgifter.

Christina har arbetat i 15 år på en av universitetets institutioner, Department für Raum, Landschaft und Infrastruktur. Som administratör på en liten institution, 13 personer, har hon många arbetsuppgifter; personaladministration, ekonomi och kursadministration. Hon är också professorns sekreterare och informerar studenter.

Vistelsen på KTH är Christinas första personalutbyte. Valet av KTH kommer sig att Christina själv kommer från Sverige, och hon var nyfiken på hur man arbetar på ett tekniskt universitet. Christinas institution har kopplingar till Institutionen för Fastigheter och byggande via ett internationellt nätverk där bland andra Thomas Kalbro och Hans Mattsson deltar.
Christinas utbytesprogram har varit individuellt, och hon har träffat ett antal personer på ABE med större eller mindre koppling till hennes eget arbete. Under veckan har Christina upptäckt både stora skillnader och likheter i sättet att arbeta.

- Ekonomisystemen är överraskande lika. Sättet att arbeta med kursadministration påminner också mycket om det jag är van vid.

De största skillnaderna visar sig i informationsspridning och graden av öppenhet. Att arbeta med nätverk som en kontaktyta för informationsspridning tycker Christina verkar mestadels positivt, samtidigt som det kan vara tidsödande att låta alla ha insyn och komma med synpunkter på aktuella frågor. Hon konstaterar också en jätteskillnad i när det gäller insyn och öppenhet. Offentlighetsprincipen finns inte alls på samma sätt på hennes arbetsplats.

- En annan sak som skiljer sig är att här säger alla du till varandra. På BOKU duar vi bara varandra om vi ömsesidigt kommit överens om att göra det.

Tillbaka på BOKU kommer Christina undersöka möjligheten att införa tentavakter, dvs. timanställd personal som anlitas specifikt för detta, i stället för att som nu bemanna salstentor med doktorander och administratörer. Hon kommer också göra reklam för möjligheten att åka på personalutbyte.


- En jättebra erfarenhet! Det har varit väldigt givande med alla personliga kontakter och bra att få träffa och få ett ansikte på forskarna som har relationer till min institution. Kontakten med Åsa som tagit hand om mig har också varit väldigt positiv.
 

Text och bild: Maria Hult

Till sidans topp