Skolans nya miljöombud

MILJÖ

Publicerad 2017-01-27

Hej Greger Henriksson, docent, forskare och lärare på avdelningen för miljöstrategisk analys som precis har blivit utsedd till miljöombud för ABE-skolan.

Varför har du valt att bli skolans miljöombud?

Jag vill försöka påverka miljöarbetet mer i praktiken. Jag forskar och undervisar om miljörelaterade frågor och det här känns som en bra möjlighet att få bidra konkret till detta lokalt. Det är ju i vardagen man kan påverka saker – i sitt jobb och sin familj, och jag känner att jag kan göra skillnad här.

Men jag är lite kluven. Det här uppdraget ökar chansen att påverka KTH:s miljöavtryck i praktiken, men det ingår ju även i rollen att följa och upprätthålla de regler och riktlinjer som gäller. På det sättet blir man delvis låst i det miljöledningssystem som redan finns. Samtidigt ser jag framemot att lära mig mer om miljölagstiftningen och vårt miljöledningssystem.

Förhoppningen är att det arbete jag gör som miljöombud även kommer att leda till kopplingar med den undervisning och forskning jag bedriver och att dessa tre uppgifter i kombination ska kunna utveckla varandra. Där forskningen och undervisningen leder mot ett bättre miljöarbete på sikt så hoppas jag att den här rollen ger möjligheten till snabbare projekt också - t.ex. att ta fram en rutin eller ett förslag som i princip tas i bruk redan veckan efter.

Miljöombud

Miljöombudets uppgift är att tillsammans med skolledningen systematiskt stödja, samordna, medverka och driva skolans miljö- och miljöledningsarbete. Som miljöombud ska man även informera och engagera andra medarbetare i miljöarbetet.

Varför tycker du det är viktigt att KTH satsar på miljöfrågor?

Jag tycker det är självklart. Det finns ingen organisation idag som inte behöver hantera miljöfrågan, alla lämnar ett miljöavtryck och det gäller ju speciellt en så stor organisation som KTH. Vi har det bra och då ingår det ett ansvar att förvalta och förbättra, inte förstöra. Rent konkret så är det ju så att varje krona som spenderas påverkar miljön på något sätt men hur och till vilken utsträckning varierar.

Som högskola har vi ett unikt ansvar och en fantastisk möjlighet i att vi kan påverka våra studenter, och därmed utvecklingen av miljöarbetet både nu och i framtiden. Om vi både inkluderar miljötänket i våra utbildningar och är ett föredöme med vårat eget miljösystem så tror jag att vi gör största möjliga positiva avtryck. Om studenterna känner att ”Wow, här på KTH gör man verkligen hållbar utveckling i praktiken!”, då sprider det sig till alla industrier när de sedan kommer ut i arbetslivet.
Men det finns en del att göra. Jag tänker på det varje dag när jag cyklar förbi de foodtrucks som står utanför KTH med dieselgeneratorer - precis bredvid vår solcellsparkering! Det är ju galet.

Vilka miljösatsningar skulle du vilja se på skolan/KTH?

Det sägs ju att de stora bovarna är biffen, bilen och bostaden. Men jag skulle vilja lägga till surfplattan också - dvs. elektroniken och IT-systemen, och det avfall de genererar. Vi har enorma mängder elektronik på KTH och jag tror vi kan ta hand om detta på ett smartare och mer hållbart sätt än vi gör idag.

Utöver det är en av de värsta miljöbovarna billiga flygresor till avlägsna platser, speciellt om man räknar påverkan per krona. Vi har inställningen att billiga resor är bra, att man får ut mycket för anslagen om man reser så billigt som möjligt. Jag tror vi behöver tänka om lite. Det är inte det att vi inte ska resa, självklart behöver forskare träffas och besöka konferenser etc. Men ibland kanske det går att uppnå det man är ute efter på andra sätt också. Vi är fast i det här med att man måste ses ansikte mot ansikte, men kanske kan en live-chat fungera lika bra vissa gånger? Jag tror det behövs mer fantasi, nya lösningar.
För att ta ett konkret exempel: När vi var ca åtta KTH:are och andra stockholmare som skulle på konferens i Schweiz så tog en av oss på sig ansvaret att ordna en gruppresa dit med tåg. Det blev en stor klimatvinst; hela sex av oss åkte tåg, en flög för att det var enda som funkade för hen just då, och en stannade hemma (det var jag). Jag läste konferensbidrag istället som reviewer och fick höra flera historier efteråt om intressanta studier, forskarpersonligheter m.m.
Så det finns verkligen möjligheter till deltagande utan att alls resa, det finns många bra former av virtuellt deltagande idag. Och det behöver inte handla om "livesändning i ljud och bild via internet". Just den formen tror jag är både överskattad och underpresterande i dagsläget. Sedan när man väl reser bör man försöka vara borta längre och göra så mycket som möjligt när man ändå är iväg, kanske besöka flera närliggande länder t.ex.

Men jag tycker det går framåt på KTH. Det byggs mycket nytt på campus, energisnåla miljöhus som i flera fall är integrerade Live-In Labs, en möjlighet att studera bl.a. miljö i realtid. Det är fantastiskt. Senast nu i veckan infördes dessutom ett nytt krav i doktorandutbildningen som handlar om att doktoranden ska kunna visa på att han/hon bidragit till hållbar utveckling i praktiken på något sätt.
KTH:s viktigaste uppgift kanske inte är ingenjörskonst, utan att lära ut en sorts social fingertoppskänsla. Vi behöver kunna prata om att förutsättningarna kan vara olika för olika personer och i olika sammanhang och sedan utveckla bra miljölösningar utifrån det.

Vad händer framöver?

Jag ska på en konferens om avfallshantering i Helsingborg och presentera hur det går med insamlingen av alla avfallsfraktioner på KTH, och särskilt matavfall från lunchrummen. Jag hoppas förstås även ta med mig nya idéer tillbaka för att utveckla vårt fortsatta miljöarbete på skolan och på KTH. Jag ser framemot att börja jobba med de här frågorna i min nya roll.

Text: Josefin Backman

Skolchefen beslutar av utse Greger Henriksson, avdelningen för miljöstrategisk analys till nytt miljöombud för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad från och med 1 januari 2017 fram till och med 31 december 2018. Uppdragets omfattning är på 20% av en heltid.

Till sidans topp