Tigran Haas i International Advisory Group

Publicerad 2012-06-27

Den ökade internationaliseringen av utbildning och forskning kräver mer strategiskt arbete. Rektor har därför inrättat International Advisory Group (IAG), där Tigran Haas, forskare och lärare vid avdelningen för Urbana och regionala studier, är ABE-skolans representant.

Gruppen som har i uppdrag att arbeta med internationella policy- och strategifrågor leds av prorektor Eva Malmström Jonsson och består av en representant per skola. Tigran Haas har under våren deltagit i gruppens två första möten.

Vilken betydelse kan IAG ha för arbetet med internationalisering på skolorna?

- IAG innebär en direktkontakt med internationaliseringsarbetet på KTH som helhet. Jag får förstahandsinformation som jag tar med till ABE. Det innebär också en möjlighet att jobba i andra riktningen, dvs. att ta upp frågor som väcks på skolorna. På ABE har vi precis formerat oss för att jobba mer samlat med internationalisering. Johanna Stellan har kallat ihop en stor grupp med lärare, forskare och TA-personal som på olika sätt arbetar med internationalisering.

Vilka frågor är aktuella nu?

- Rekrytering av betalande masterstudenter är förstås en aktuell fråga. Att börja jobba mer strategiskt och utveckla samarbeten med universitet i Afrika är en annan.

- Avtal med partneruniversitet ska ses över. KTH måste minska antalet lärosäten som vi samarbetar med, eftersom det finns en obalans mellan inresande och utresande studenter. KTH tar emot fler än vi skickar ut, även om ABE har ett betydligt mindre gap än många andra skolor.  
 

- En annan fråga som kommit upp i gruppen är hur skolorna organiserar sitt arbete med internationalisering. ABE satsar mycket på dessa frågor, bland annat har vi fyra internationella koordinatorer, avtal med ett stort antal partneruniversitet och kan erbjuda möjlighet till dubbeldiplom. ABE ligger alltså långt framme om man jämför med en del andra skolor, men det är inte bra att ha en så ojämn nivå inom ett och samma lärosäte.
 

- KTH ska också jobba för att förbättra mottagandet av utländska gäster. Hit räknas inte studenter utan gästlärare, gästforskare och post doc bland andra. En viktig del är att lösa bostadsfrågan för de personer som kommer hit. Göteborgs universitet har jobbat framgångsrikt med detta och KTH ska försöka dra nytta av deras erfarenheter.

Har du någon uppfattning hur KTH ligger till i stort när det gäller internationalisering i jämförelse med andra universitet i Sverige?

- På KTH hann vi inte förberedda oss fullt ut på det här med studieavgifter. När det gäller hur vi tar emot och bemöter betalande studenter har nog en del andra lärosäten kommit längre. Vi har inte riktigt återhämtat oss efter den här stora förändringen som det innebar, men vi kommer snart ikapp och KTH har ett bra rykte som god grund för att locka betalande studenter.

Varför tror du att du har valts att representera ABE i IAG?

- Jag är såklart väldigt engagerad i frågorna, och som arkitekt med bakgrund i flera fält känner jag många kollegor i olika delar av vår stora skola. Jag har studerat och varit post doc vid en rad universitet i USA och har i och med det många internationella kontakter i USA, EU och Australien.

Text & bild: Maria Hult

Till sidans topp