Till innehåll på sidan

Skolchefens beslut 2019

A-2019-2573 Riktad satsning post-doc/doktorander (pdf 206 kB)

A-2019-2572 Riktad satsning på hållbara samhällsbyggnadsprojekt (pdf 203 kB)

A-2019-2533 Programansvarig mastersprogram Transport, Mobility and Innovation (pdf 364 kB)

A-2019-2508 Byte av organisatorisk tillhörighet för kurser på grund och avancerad nivå (pdf 396 kB)

A-2019-2506 Namnbyte på avdelningar inom Institutionen för fastigheter och byggande (pdf 372 kB)

A-2019-2371 Samfinansiering av täckningsbidrag för centrumbildningar 2019 (pdf 285 kB)

A-2019-2264 Förlängning av uppdrag som grundutbildningsansvarig och vice grundutbildningsansvarig (pdf 351 kB)

A-2019-2310 Byte av organisatorisk tillhörighet för kurser på grund-och avancerad nivå inom Inst.BYU (pdf 319 kB)

A-2019-1937 Fördela fakultetsanslag-riktad skolchefssatsning år 2020-2022 för Inst.SEED (pdf 309 kB)

A-2018-0438 Reviderad anvisning för beräkning av ersättning för kursmedverkan av lärare från (pdf 666 kB)

A-2019-0991 Översyn av doktorsprogrammen inom ABE-skolan - uppdrag till prefekter med bilaga (pdf 1,1 MB)

A-2019-2240 Fördelning av fakultetsmedel - miljöhumaniora (pdf 239 kB)

A-2019-1029 Anställning som adjunkt i Mark- och fastighetsjuridik (pdf 252 kB)

A-2019-1937 Fördela fakultetsanslag - riktad skolchefssatsning år 2020-2022 Inst. för SEED (pdf 324 kB)

A-2019-1937 Fördela fakultetsanslag-riktad skolchefssatsning år 2020-2022 Inst. SoM (pdf 329 kB)

A-2019-1937 Fördela fakultetsanslag-riktad skolchefssatsning år 2020-2022 Inst.Fastigheter och Bygg (pdf 337 kB)

A-2019-1937 Fördela fakultetsanslag - riktad skolchefssatsning år 2020-2022 Inst. Arkitektur (pdf 335 kB)

A-2019-1937 Fördela fakultetsanslag-riktad skolchefssatsning år 2020-2022 Inst.Byggvetenskap (pdf 328 kB)

A-2019-1937 Fördela fakultetsanslag-riktad skolchefssatsning år 2020-2022 Inst.Filosofi och Historia (pdf 314 kB)

A-2019-1998 Beslut Ersättning av tid till följd av förtroendeuppdrag (pdf 1,0 MB)

A-2019-1936 Startstöd till lektorat och inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 2019-2022 (pdf 234 kB)

A-2019-243 Byte av organisatorisk tillhörighet för kursen F AI3006 (pdf 228 kB)

A-2019-2008 Finansiellt bidrag till filmfestivalen Crosscuts år 2019 (pdf 246 kB)

A-2019-0989 Rektors riktade satsning 2019 - personrörlighet för att stärka samverkan med strategiska (pdf 336 kB)

A-2019-2024 Beslut om handläggning av stipendier på skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad (pdf 577 kB)

A-2019-1936 Startstöd till lektorat och bitr. lektorat inom Skolan ABE för perioden år 2019-2022 (pdf 292 kB)

A-2019-1902 Bilaga Rutin inom ABE skolan avseende betalkort med faktura ställd till KTH (pdf 121 kB)

A-2019-1902 Fastställa rutin rörande betalkort med faktura ställd till KTH (pdf 277 kB)

A-2018-0328 Föreståndare brandfarlig vara inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (pdf 558 kB)

A-2018-1414 Utseende av tf. programansvarig för magisterprogrammet Ljusdesign (pdf 336 kB)

A-2019-1826 Fördelning av prestationsmedel 2019 - Bibliometri (pdf 303 kB)

A-2019-1734 Rutin för studentinflytande inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggande (pdf 277 kB)

A-2019-1734 Rutin för studentinflytande inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggande Bilaga (pdf 83 kB)

A-2019-1709 Delegation till gruppchef inom Utbildningskansli ABE (pdf 317 kB)

A-2018-1414 Utseende av tf. programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet Byggproduktion (pdf 316 kB)

A-2018-1414 Utseende av tf. programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design (pdf 321 kB)

A-2018-0328 Föreståndare brandfarlig vara inom ABE-skolan (pdf 587 kB)

A-2018-1159 Beslut fastställa reviderad delegationsordning fr 190701 (pdf 566 kB)

A-2019-1159 Bilaga till Beslut fastställa reviderad delegationsordning (pdf 566 kB)

A-2019-1143 Fastställd Verksamhetsplan år 2019 (pdf 187 kB)

A-2014-1924 Tilläggsbeslut: Förläggning av projekttid (pdf 206 kB)

A-2019-0989 Fördela fakultetsmedel - Historiska Studier (pdf 347 kB)

A-2019-0989 Fördela fakultetsmedel - Bank och Finans ( AIE) (pdf 345 kB)

A-2019-1006 Lägga ner kurser på forskarnivå tillhörande 1993 års studieordning (pdf 236 kB)

A-2019-0991 Översyn av doktorsprogrammen inom ABE- Skolan (pdf 274 kB)

A-2019-0988 Finansiera medlemskap i BIM Alliance (pdf 207 kB)

A-2019-0728 Finansiera medlemskap i Submariner Network for Blue Growth EEIG (pdf 215 kB)

A-2019-0867 Byte av organisatorisk tillhörighet för kurser på forskarnivå (pdf 285 kB)

A-2018-1982 Utseende av inventerare av kemikalier i KLARA systemet (pdf 238 kB)

A-2018-2412 Utse inköpare av kemikalier på Skolan för arkitektur och samhällsbyggande (pdf 339 kB)

A-2019-0742 Skoladministratör för KLARA på Skolan för arkitektur och samhällsbyggande (pdf 237 kB)

A-2018-2335 Proprefekt vid Inst. för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) (pdf 218 kB)

A-2018-2335 Perfekt för Inst. för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) (pdf 489 kB)

A-2019-0622 Uppdrag - utveckling av BIM labbet (pdf 247 kB)

A-2019-0507 Lägga ner organisatorisk enhet (Energiplattformen, ACO) (pdf 197 kB)

A-2019-0506 Lägga ner organisatorisk enhet (Design och byggande i staden, AMB) (pdf 196 kB)

A-2019-05-04 Organisatorisk förändring på skolnivå rörande forskarutbildningen (pdf 324 kB)

A-201-0501 Förlängning av uppdrag som programansvarig för masterprogrammet Transport och geoinforma (pdf 277 kB)

A-2019-0410 Finansiellt bidrag för konferens (pdf 241 kB)

A-2018-1414 Utseende av programansvarig för Arkitektutbildningen och Masterprogrammet Arkitektur (pdf 339 kB)

A-2019-0434 Byte av organisatorisk tillhörighet för kurser på avancerad nivå (pdf 272 kB)

A-2018-1414 Tf. Programansvarig för Kandidatprogrammen Fastigheter och finans Fastighetsutveckling (pdf 256 kB)

A-2019-0352 Utseende av programansvarig för doktorsprogrammet Humanistiska och samhällsvetenskapliga (pdf 348 kB)

A-2018-1101 Utseende av programansvarig för doktorsprogrammet Mark och vattenteknik (pdf 312 kB)

A-2019-0354 Byte av organisatorisk tillhörighet för kurser på grund, avancerad och forskarnivå (pdf 273 kB)

A-2018-1159 Reviderad beslut- och delegationsordning på Skolan för arkitektur och samhällsbyggande (pdf 246 kB)

A-2019-0280 Fördelning fakultetsanslag - riktad skolchefssatsning år 2019 Inst Byggvetenskap (pdf 298 kB)

A-2019-0280 Fördelning fakultetsanslag - riktad skolchefssatsning år 2019 Samhällsplanering o Miljö (pdf 311 kB)

A-2019-0280 Fördelning fakultetsanslag - riktad skolchefssatsning år 2019 Instit för arkitektur (pdf 267 kB)

A-2019-0280 Fördelning fakultetsanslag - riktad skolchefssatsning år 2019 Hållbar utveckling (pdf 312 kB)

A-2019-0280 Fördelning fakultetsanslag - riktad skolchefssatsning år 2019 Fastigheter och Byggande (pdf 268 kB)

A-2019-0280 Fördelning Fakultetsanslag - riktad skolchefssatsning 2019 Filosofi och Historia (pdf 269 kB)

A-2019-0062 Utse tf. vice grundutbildningsansvarig (pdf 267 kB)

A-2019-0061 Grundutbildningsorganisation inom ABE skolan- Ansvarig för grundutbildning (pdf 336 kB)

Utse tf. biträdande programansvarig för masterprogrammet hållbar samhällsplanering o stadsutformning (pdf 290 kB)

Ersättning till rekryteringskommittén för Skolan för arkitektur och samhällsbyggande år 2019 (pdf 305 kB)

A-2019-0153 Skolans miljögrupp - avsluta uppdrag (pdf 194 kB)

A-2019-0149 Utseende av vice Forskare utbildningsansvarig (pdf 247 kB)

A-2019-0125 Skolans ledamot i KTH:s Stipendieråd (pdf 214 kB)

A-2018-0362 Skolans representant i KTH:s akademiska referensgrupp för hållbar utveckling (pdf 253 kB)

A-2019-0069 Bilaga 2: Översyn av anställning av lärare på konstnärliga grund (pdf 311 kB)

A-2019-0069 Utse arbetsgrupp Översyn av anställning av lärare på konstnärlig grund (pdf 300 kB)