Till innehåll på sidan

Skolchefens beslut 2020

A-2020-2147 Beslut om interimledning på Institutionen för byggvetenskap (pdf 207 kB)

A-2020-2634 Beslut om delegation till centrumföreståndare för Centrum för framtidens sjömat (pdf 686 kB)

A-2020-2658 Beslut om att inrätta den organisatoriska enheten ALM (Centrum för framtidens sjömat) (pdf 316 kB)

A-2020-2555 Beslut om att avsluta den organisatoriska enheten ACH (pdf 319 kB)

A-2020-2633 Beslut om utseende av Grundutbildningsansvarig och Vice Grundutbildningsansvarig år 2021 (pdf 328 kB)

A-2020-1992 Beslut om inköp av mjukvara och hårdvara till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. (pdf 266 kB)

A-2020-2483 Beslut om inköp av undertexter för inspelade webbinarium inom projektet Senseable Lab (pdf 244 kB)

A-2020-0726 - Beslut om förlängning av giltighetstid för utökad delegationsordning med fler (pdf 259 kB)

A-2020-2310 Beslut om undantag från anvisning om kursersättning – AE2401 (pdf 1,4 MB)

A-2020-2014 Beslut om fördelning av prestationsmedel år 2020-bibliometri (pdf 211 kB)

A-2020-2244 Beslut om förlängning av dispositionstid för doktorandprojekt.pdf (pdf 728 kB)

A-2020-2147 Beslut om proprefekt vid Institutionen för byggvetenskap (pdf 151 kB)

A-2020-2147 Beslut om prefekt vid Institutionen för byggvetenskap (pdf 428 kB)

A-2020-1159 - Beslut om reviderad delegationsordning på ABE- skolan (pdf 563 kB)

A-2020-0392 - Beslut om ändrad inriktning på satsning (pdf 763 kB)

A-2020-2053 - Beslut om miniminivå på procentsats vid konteringar (pdf 185 kB)

A-2020-0553 Beslut om förlängd dispostionstid (pdf 842 kB)

A-2020-1415 Beslut om förlängning av uppdrag som avdelningschef på avdelningen för vatten och miljö (pdf 481 kB)

A-2020-1861 Beslut om hantering av språkstipendium - delegation till kanslichef (pdf 232 kB)

A-2020-1860 Beslut om inköp av konferensutrustning till Skolan för arkitektur och samhäll.pdf (pdf 235 kB)

A-2020-1449 Beslut om programansvarig för magisterprogrammet Ljusdesign (pdf 311 kB)

A-2020-1463 Beslut om medel till investering av GPU-kluster (pdf 243 kB)

A-2020-1431 Finansiera medlemskap i Submariner Network for Blue Growth EEIG 2020 och fram åt (pdf 165 kB)

A-2020-1405 Beslut om bidrag till anställning av postdoktor (riktad skolchefssatsning 2020) (pdf 327 kB)

A-2020-0726 Beslut om förlängning av giltighetstid för utökad delegationsordning m. fler ersättarld (pdf 257 kB)

A-2020-1102 Beslut om medel till upprustning och komplettering av Byggvetenskapslaboratorium (pdf 269 kB)

A-2020-1103 Beslut om medel till upprustning och komplettering av SEED:s mark- och vattenkemiska Lab (pdf 448 kB)

A-2020-1096 Beslut om byte av organisatorisk tillhörighet för kurs på avancerad nivå AH2311 (pdf 351 kB)

A-2020-1095 Beslut om bidrag till anställning av postdoktor (riktad skolchefssatsning 2020)Inst. FoH (pdf 275 kB)

A-2020-1093 Beslut om bidrag till anställning av postdoktor (riktad skolchefssatsning 2020)Inst. ByV (pdf 164 kB)

A-2018-2335 Beslut om förlängning av uppdrag som prefekt på Institutionen för byggvetenskap (pdf 279 kB)

A-2020-1016 Beslut om finansiellt bidrag till konferensutrustning (klimatpotten) (pdf 278 kB)

A-2020-0927 Finansiellt bidrag till ombyggnation på Inst. SEED (pdf 275 kB)

A-2020-0821 Fastställt Strategidokument - Genomslag (Impact) för Skolan ABE.pdf (pdf 173 kB)

A-2020-0834 Bidrag till anställning av post-doktor (riktad skolchefssatsning 2020) (pdf 496 kB)

A-2020-0807 Bidrag till anställning av post-doktor (riktad skolchefssatsning 2020) (pdf 577 kB)

A-2020-0726 Utökad delegationsordning fler ersättarled (pdf 557 kB)

A-2018-1414 Utseende av Programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design (pdf 371 kB)

A-2020-0453 Fastställd röstlängd för val av ledamöter i skolkollegium (pdf 2,0 MB)

A-2020-0392 Använda myndighetskapital till post-doc satsning (Institutionen för byggvetenskap) (pdf 292 kB)

A-2020-0390 Ersättning till rekryteringskommittén för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (pdf 291 kB)

A-2020-0431 Finansiellt bidrag till anställning inom Scholars at Risk (pdf 299 kB)

A-2020-0430 Använda myndighetskapital till anställning inom Scholars at Risk (pdf 301 kB)

A-2020-0322 Beslut programansvarig för mastersprogrammet Transport och Geoinformatik (TTGTM) (pdf 339 kB)

A-2020-0213 Fastställd Verksamhetsplan år 2020- Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (pdf 245 kB)

A-2020-0181 Fördelning av fakultetsanslag- Riktad skolchefssatsning (pdf 291 kB)