Till innehåll på sidan

Skolchefens beslut 2021

Här hittar du skolchefens beslut från de senaste två åren.
För tidigare skolchefsbeslut, kontakta registrator@abe.kth.se

A-2021-2303 Beslut om ledamot i KTH:s Stipendieråd (pdf 474 kB)

A-2021-2199 Beslut om fördelning av prestationsmedel år 2021 - bibliometri (pdf 338 kB)

A-2021-2230 Beslut om valda representanter till skolkollegiet för ABE-skolan (pdf 663 kB)

A-2021-1159 Beslut om reviderad besluts-och delegationsordning på ABE-Skolan (pdf 144 kB)

A-2021-1272 Beslut om intern fördelning av tillfälliga förstärkningsmedel enligt regleringsbrev (pdf 1,4 MB)

A-2020-1860 Beslut om inköp av konferensutrustning till ABE- skolan Inst. för Arkitektur (pdf 331 kB)

A-2020-1860 Beslut om inköp av konferensutrustning till ABE- skolan Inst. SEED och FoB (pdf 321 kB)

A-2020-0726 Beslut om ytterligare förlängning av giltighetstid för utökad delegationsordning med fle (pdf 251 kB)

A-2021-1071 Beslut om fakultetsförstärkning kopplat till rektors myndighetskapitalsatsning – postdok (pdf 781 kB)

A-2021-0619 Beslut om sektionsersättning till Arkitektursektionen 2021. (pdf 411 kB)

A-2021-0875 Beslut om att finansiera medlemskap i BIM Alliance 2021. (pdf 325 kB)

A-2021-0856 Beslut om nominering av KTH:s representant i Lissheds stiftelse. (pdf 282 kB)

A-2021-0806 Beslut om fastställande av handlingsplan för KTHs Hållbarhetsmål och klimatmål 2021-2025 (pdf 569 kB)

A-2021-0616 Beslut om sektionsersättning till Konglig Samhällsbyggnadssektion 2021 (pdf 804 kB)

A-2021-0768 Beslut om namnbyte för avdelning inom Institutionen för samhällsplanering och miljö. (pdf 310 kB)

A-2021-0744 Beslut om fakultetsförstärkning kopplat till rektors myndighetskapitalsatsning-postdok (pdf 767 kB)

A-2021-0612 Beslut om fakultetsförstärkning kopplat till rektors mk satsning - postdoktorer. (pdf 691 kB)

A-2021-0618 Beslut om sektionsersättning till Ingenjörssektionen Bygg. (pdf 420 kB)

A-2020-2674 Beslut om förlängning av uppdrag som tf avdchef ALH (pdf 308 kB)

A-2021-0515 Beslut om fördelning av fasta basanslag kopplat till fakultetsförstärkning (pdf 307 kB)

A-2018-1101 Beslut om avslutat uppdrag som bitr. PA för doktorsprogrammet Transportvetenskap (pdf 305 kB)

A-2021-0569 Beslut om namnbyte för organisatorisk enhet ACP (pdf 305 kB)

A-2021-0463 Beslut om delegationer gällande miljöledningsarbetet på ABE Skolan (pdf 364 kB)

A-2021-0438 Beslut om medel till studenttävlingen Hackathon från satsningen excellenta utbildning (pdf 325 kB)

A-2021-0390 Beslut om delegation till centrumföreståndare Sustainable Finance Lab (pdf 493 kB)

A-2021-0389 Beslut inrätta organisatoriska enheten AII. (pdf 310 kB)

A-2020-2147 Beslut om prefekt för Institutionen för Byggvetenskap (pdf 584 kB)

A-2020-1860 Beslut om inköp av konferensutrustning till ABE Skolan - SEED - Klimatpotten (pdf 245 kB)

A-2021-0310 Beslut om finansiellt bidrag till skriften Lantmätare – yrke utan gränser (pdf 425 kB)

A-2020-0206 Beslut om rutin i hantering av CT Tomograf institutionen för Byggvetenskap (pdf 356 kB)

A-2020-0208 Beslut om rutin för kemikaliehantering av studenter på institutionen för Arkitektur (pdf 312 kB)

A-2020-1860 Beslut om inköp av konferensutrustning till ABE- Skolan och Loungen (pdf 246 kB)

A-2021-0219 Beslut om fakultetsförstärkning kopplat till rektors myndighetskapitalsatsning. (pdf 315 kB)

A-2021-0241 Beslut om rutin för hantering av betongavfall på institutionen för Byggvetenskap. (pdf 300 kB)

A-2021-0063 Beslut om rutin för hantering av gipsrester på institutionen för Arkitektur. (pdf 287 kB)

A-2021-0217 Beslut om fördelning av medel för att avsluta doktorandstudier (pdf 327 kB)

A-2021-0186 Beslut om fördelning av medfinansiering till Mistra Sport & outdoors. (pdf 318 kB)

A-2021-0181 Beslut om fakultetsförstärkning (fasta basanslag) inom ABE-Skolan (pdf 308 kB)

A-2021-0052 Beslut om tidplan för uppföljning av skolans verksamhetsplan för år 2021- JML (pdf 346 kB)

A-2021-0052 Beslut om tidplan för uppföljning av skolans verksamhetsplan för år 2021- kommunikation (pdf 355 kB)

A-2021-0052 Beslut om tidplan för uppföljning av skolans verksamhetsplan för år 2021- Impact. (pdf 355 kB)

A-2021-0052 Beslut om tidplan för uppföljning av skolans verksamhetsplan för år 2021- Infrastruktur (pdf 341 kB)

A-2021-0052 Beslut om tidplan för uppföljning av skolans verksamhetsplan för år 2021- HR (pdf 345 kB)

A-2021-0052 Beslut om tidplan för uppföljning av skolans verksamhetsplan för år 2021- grundutbildnin (pdf 347 kB)

A-2021-0052 Beslut om tidplan för uppföljning av skolans verksamhetsplan för år 2021- forskarutb (pdf 341 kB)

A-2021-0157 Beslut om ersättning till rekryteringskommittén för Skolan för arkitektur och samhällsby (pdf 249 kB)

A-2021-0052 Beslut om tidplan för uppföljning av skolans verksamhetsplan för år 2021- ekonomi (pdf 329 kB)

A-2021-0052 Beslut om verksamhetsplan för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad år 2021. (pdf 3,1 MB)

A-2020-1860 Beslut om inköp av konferensutrustning till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (pdf 244 kB)

A-2020-1860 Beslut om inköp av konferensutrustning till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (pdf 244 kB)

A-2020-2674 Beslut om utseende av tf. avdelningschef ALH (pdf 475 kB)